10 september 2005

Omrokering i rhodobedet

For at gøre plads til et par nyerhvervelser, R. pronum og R. proteoides, måtte bedet stå model til en mindre flyttedag. De større planter måtte bagud, så de ikke skyggede for meget for de "små ny". Dejligt at konstatere at der under overfladen er god aktivitet og rodudvikling for de fleste planters vedkommende.